زادگاهم چلکاسر

این وبلاگ کمکی است در جهت شناساندن زیبائی های بخشی از طبیعت ایران زیبا

» دره دشت 1393 :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» گنیک بهار 93 :: جمعه ٢٩ فروردین ۱۳٩۳
» مطلبی در مورد تاریخچه کردهای عمارلو از وبلاگ پارودبار :: جمعه ٢٥ بهمن ۱۳٩٢
» درخواست از دوستان و علاقه مندان چلکاسری :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» تصاویر جدید :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» تصاویر جدید :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» تصاویر جدید از چلکاسر :: شنبه ۳۱ فروردین ۱۳٩٢
» سالگرد زلزله خرداد 91 :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» سالگرد زلزله خرداد 91 :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» سالگرد زلزله خرداد 91 :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» سالگرد زلزله 31 خرداد 91 :: شنبه ۱٠ تیر ۱۳٩۱
» بازهم چلکاسر دی ماه 90 :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» بازهم چلکاسر دی ماه 90 :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» چلکاسر بهمن 90 :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» چلکاسر بهمن 1390 (سری کانیه ) :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» چلکاسر بهمن 1390 :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» چلکاسر بهمن 1390 :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
» امیر و امیر و نیما :: پنجشنبه ٢٢ دی ۱۳٩٠
» بیاد زلزله سال 69 :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» زلزله خرداد 69 :: شنبه ٢۸ خرداد ۱۳٩٠
» بیاد زلزله سال 69 (یاد درگذشتگان بخیر ) :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» دره دشت خرداد 90 :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» دره دشت خرداد 90 :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» دره دشت خرداد 90 :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» دره دشت خرداد 90 :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» دره دشت خرداد 90 :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» بمناسبت سالگرد زلزله سال 69 :: یکشنبه ٢٢ خرداد ۱۳٩٠
» عمارلو یعنی چه ؟ :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» تاریخچه کردهای زعفرانلو :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» نمائی از روستای رشی :: پنجشنبه ۱٩ خرداد ۱۳٩٠
» بادینی (بادینانی) و یا شکاکی و کرمانج :: سه‌شنبه ۱٧ خرداد ۱۳٩٠
» دانستنیها :: یکشنبه ۱٢ دی ۱۳۸٩
» مزارستان چلکاسر(گنبک) فروردین 88 :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» درفک از نمای مزارستان چلکاسر(گنبک) :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» جاده دیلمان :: دوشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٩
» راهنمائی برای مهمانان چلکاسر :: سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٩
» دانستنیها :: سه‌شنبه ٢۱ مهر ۱۳۸۸
» موتور الکتریکی :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸