مطلبی در مورد تاریخچه کردهای عمارلو از وبلاگ پارودبار

شجره
نامه

کدخدا
سعدی بامدادی
متولد حدود سالهای 1280هجری شمسی می باشد.ایشان فرزند
ارشد شخصی بنام حسن خان پارودباری میباشد.حسن خان نیز فرزند بهرام بیگ وایشان نیز
از فرزندان ارسلان سلطان خان دوم وارسلان سلطان خان اول می باشند.کدخدا سعدی در
حدود سال 1300بعد از به قدرت رسیدن رضا خان پهلوی به حکومت ایران ورسمی کردن مقام
کدخدایی در کشور از طرف حکومت شاهنشاهی ومردم روستا به مقام کدخدایی رسمی روستا
منصوب می گردندوبیش از 40سال در این مقام باقی می مانند.
کدخدا
سعدی دارای پنچ فرزند پسر وسه فرزند دختر میباشد.فرزند ارشد ایشان بنام اصلان
بامدادی که در سالهای جوانی(حدود15تا18سالگی)از دنیا میروند زمان فوت ایشان سال
1362هجری قمری یعنی سال حدود 1319 هجری شمسی میباشد.فرزند دیگر ایشان بنام میرزاجان
بامدادی(ت.ت 1310) که در سال 1386ه.ش از دنیا رفته است.فرزندان دیگر ایشان بنام
رضاخان(ت.ت1313) وقربان خان(ت.ت1318) وحاج مسلم
(ت.ت1325)میباشند.

کدخدا سعدی در سال 1356ه ش از دنیا رفته ومزار ایشان اکنون
در قبرستان روستامی باشد.همسر ایشان بانو گلمست بامدادی فرزند قره خان میباشد.(ت
ت1278ه ش-ت ف1373ه ش)

لازم به ذکر است
که کدخدا سعدی ریشه کرمانجی داشته وپدر ایشان یعنی حسن خان برادری داشته بنام حسین
خان که درروستای چلگاسر میباشد.طوایف رستمی این منطقه جز پسر عموهای خاندان بامدادی
می باشد.این که چگونه حسن خان  از چلگاسر به روستای پارودبار مهاجرت کرده اطلاع
دقیقی در دسترس نمی باشد ولی انچه را که  پداران ما میگویند از این قرار است.این که
این دو برادر در مسیری یکدیگر راگم میکنندوحسن خان سر از روستای پارودبار در میاورد
ودرانجا سکونت بر میگزیند.

 

/ 1 نظر / 78 بازدید
مهدی

سلام دستت دردنکنه که اینجور بازبان ساده معرفی بکدی امابازبان محلی بهتربه...